Skip to main content

Over ons

Stichting Geluksboontje

Uit onderzoek  van de Kinderombudsman blijkt dat in Nederland bijna 400.000 kinderen opgroeien in armoede. Uit dat onderzoek blijkt dat 1 op de 9 kinderen te zijn, dat is ongeveer één klas per school. Stichting Geluksboontje zet zich in om deze kinderen blij te maken met hoognodige zorg. Wij bieden hulp, voor bepaalde termijn, aan kinderen en gezinnen die daar zelf (tijdelijk) niet de financiële middelen voor hebben. Dit doen wij op vrijwillige basis in Schijndel. Wij werken samen met verschillende scholen en organisaties zoals Vincentius, Voedselhulp Schijndel, Centrum Jeugd en Gezin en Welzijn de Meierij. Om de kinderen en gezinnen te kunnen bereiken is samenwerking nodig want armoede laat zich niet makkelijk herkennen.

Wat doen wij

Wij helpen kinderen en gezinnen, rondom de armoedegrens, door ons talent in te zetten.
Zo zorgen wij voor een verjaardagskado, extra’s in december, kleding, meubels, hulp bij het vinden van de juiste instantie/hulp of dat er mee gedacht wordt aan een oplossing als dat nodig is. Stichting Geluksboontje streeft naar het vergroten van de zelfredzaamheid van de gezinnen die wij steunen. Dit alles gericht op het welzijn van de kinderen. Wij gaan zorgvuldig om met  de privacy en bewaren geen dossiers. Achter Stichting Geluksboontje staat een sterk en enthousiast team wat zich vrijwillig inzet om deze kinderen en hun ouders te helpen. Wij doen dit met veel plezier vanuit ons hart, omdat wij geloven dat geven goed doet.

Doel

Stichting Geluksboontje heeft ten doel het begeleiden en ondersteunen, materieel en immaterieel, van hulpbehoevende gezinnen met kinderen, gericht op het welzijn van de kinderen. Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Stichting Geluksboontje tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door geld en goederen in te zamelen.

Kim van Zoghel

Bestuur, voorzitter

Er moest een naam bedacht worden voor de stichting en dat viel nog niet mee. Wij brengen de kinderen geluk, blijheid en vrolijkheid, maar hoe verpak je dat dan in één woord… Omdat ik zwanger was en onze baby in mijn buik ‘boontje’ werd genoemd, besloten wij het te combineren: GELUKSBOONTJE werd geboren in 2011.

Het vrijwilligerswerk wat ik bij onze stichting kan doen is zeer dankbaar werk. Telkens als ik er mee bezig ben krijg ik een warm gevoel om kinderen en gezinnen te helpen. Vooral met de meest vanzelfsprekende dingen, zoals een cadeautje voor de verjaardagen van de kinderen.

Maar ook het contact met sponsoren of mensen die een spontane actie opzetten. Die verbinding is prachtig. Som een klein gebaar, maar wel vervolgens het grote geluk!

Stichting Geluksboontje - Kim van Zoghel

Sandy van Hofwegen

Bestuur, penningmeester

Tien jaar geleden werd het idee voor Stichting Geluksboontje geboren.

Samen met Kim, Hanane en Elvira hebben we de stichting opgericht en opgebouwd tot wat het nu is. Het was zoeken, onderzoeken en wat hebben we veel geleerd. We zijn uitgegroeid tot een stichting waarmee we kinderen, waarvoor het niet vanzelfsprekend is, blij maken.

Voor mij persoonlijk is Stichting Geluksboontje, de afgelopen tien jaar, een anker geweest in mijn leven. Ik kan mijn passie volgen door kinderen, via onze stichting, een goed gevoel te geven. Door gezinnen bij te staan en kinderen het gevoel te geven dat ze erbij horen, word ik zelf ook blij. Hoe mooi is dat? Missie geslaagd.

Op naar de volgende tien jaar!

Stichting Geluksboontje - Sandy van Hofwegen

Hanane Geleijns

Bestuur, secretaris

Alweer 10 jaar Stichting Geluksboontje! Jaren waarin we zeker veel geleerd hebben en een mooie stichting hebben opgebouwd. We ondersteunen en maken kinderen (en gezinnen) blij met materiële en immateriële zaken en aandacht.

Voor mij is Stichting Geluksboontje een manier om te delen in geluk en het blij maken van kinderen en gezinnen, voor wie dat om allerlei mogelijke redenen niet vanzelfsprekend is. Ons steentje bijdragen aan het recht op geluk voor elk kind! Daar blijven we ons voor inzetten. Ik ben blij dat ik daaraan kan bijdragen door vanuit mijn hart te werken.

Ik gun elk kind en gezin dat ze ook weer geluk, blijheid en hun eigen kracht ervaren.

Stichting Geluksboontje - Hanane Geleijns

Elvira van der Hoop

Bestuur, mede-oprichter

Mijn naam is Elvira van der Hoop en ik vond het een eer om samen met Kim en Sandy de Stichting te mogen oprichten en de werkzaamheden te doen die nodig waren om vrijwilligers te vinden en de Stichting bekend te maken in Schijndel en omstreken.

Helaas is Elvira 19-1-2017 overleden. Wij zijn haar erg dankbaar en vergeten haar nooit.

Stichting Geluksboontje - Elvira van der Hoop

ANBI

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook Stichting Geluksboontje staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan Geluksboontje aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie belastingdienst.nl/giften of anbi.nl.

ANBI verklaring